Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-11/19
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego (przełączniki sieci SAN) dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-27pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-03-21pobierzZP400PodgladOpublikowanego.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.262-11.19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-03-27pobierzpytania-wraz-z--odpowiedziami-AG-11..pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-03pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG-11.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-15pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-AG-11.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-05-06pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html