Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 05/19
Nazwa Roboty budowlane polegające na dociepleniu i wykończeniu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-04-23pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2019-04-23pobierz540078935-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-04-09pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-04-09pobierz535178-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_elewacja_po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_elewacja_po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_elewacja.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Specyfikacja-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ----PW-Architektura.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-23pobierzodpowiedzi_1_i_modyfikacja_elewacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-25pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_-AR_262_05_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-26pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AR-262-05-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)