Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. zapytanie ofertowe
Nazwa Zapytanie ofertowe na wykonanie w terminie od 26.04.2019 do 20.05.2019 analizy stanu obecnego i perspektyw rozwoju elektromobilności w logistyce miejskiej dla projektu „Elektryczny miejski transport towarowy i logistyka (EUFAL)”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-04-11pobierzZapytanie-ofertowe---analiza-stanu-obecnego-i-perspektywy.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZalacznik-1-Formularz-oferty.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-04-24pobierzWynik-zapytania--dla-analizy-stanu-obecnego-i-perspektyw-rozwoju-elektromobilnosci.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)