Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg ograniczony
Nr ref. AT/262- 06/19
Nazwa Remont węzłów sanitarnych w 3 pokojach części hotelowej Domu Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście ul. Komandorska 5, wraz z robotami towarzyszącymi
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-05-13pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-05-13pobierz540092703-N-2019-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-04-25pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-04-25pobierz541671-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-DPT-sanitariaty.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-DPT-sanitariaty.doc
pobierzSIWZ-DPT-sanitariaty.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz zal.-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-bud.-i-elektr.pdf
pobierz Zal.-nr-7.3-do-SIWZ_-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-7.2-do-SIWZ--ST-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-7.1-do-SIWZ-Specyfikacja-robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-05-13pobierzModyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-05-16pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-06-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-05-17pobierzAT-262-06-19-Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)