Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-22/19
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (urządzenie wielofunkcyjne) w ramach projektu „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy nr 2018-1-PL01-A103-048745 (ERASMUS+ 2018/2019)” dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-04-26pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.262-22.19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-05-09pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-AG-22.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-05-23pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-AG-22.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-06-03pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html