Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262-07/19
Nazwa Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ulicy Willowej 2 w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-06-03pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2019-06-03pobierz540109330-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-05-20pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-05-20pobierz549924-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_wentylacja_po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_wentylacja_po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_wentylacja.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---Wentylacja-budynek-nr-2-poddasze-2019.ath
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Przedmiar-Robot.pdf
pobierz Zal.-nr-9.3-do-SIWZ-Projekt-wykonawczy-branza-konstrukcyjna.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-do-SIWZ-Projekt-wykonawczy-instalacje-sanitarne-wod-kan,-C.O.,-C.T.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ-Projekt-wykonawczy-instalacji-wentylacji-i-klimatyzacji.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-03pobierzOdpowiedzi-i-modyfikacja_wentylacja.pdf
2019-05-29pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2_wentylacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-05pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_07_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-17pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-07-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-06-25pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-06-25pobierz510127939-N-2019_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf