Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 09/19
Nazwa Docieplenie elewacji budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-05-21pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-05-21pobierz549972-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_elewacja.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_elewacja.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Specyfikacja-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ----PW-Architektura.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-05pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_09_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-06pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AR-262-09-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-31pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-07-31pobierz510158880-N-2019_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf