Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 08/19
Nazwa Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją: Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie - etap I - budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” - w podziale na 3 zadania.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-05-23pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-05-23pobierz551605-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_-inspektorzy-nadzoru-inwestorskiego_3-zadania.pdf
pobierzSIWZ_-inspektorzy-nadzoru-inwestorskiego_3-zadania.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zał. nr 12.3 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty teletechniczne wewnętrzne.pdf
pobierz Zał. nr 5 do Umowy.pdf
pobierz Zał. nr 10.1 do SIWZ - PB CEOP.zip
pobierz Zał. nr 11 do SIWZ - STWiOR.ZIP
pobierz Zał. nr 8 do SIWZ - Załącznik graficzny do projektu CEOP etap I.pdf
pobierz Zał. nr 10.2 do SIWZ - PB ACEOP.ZIP
pobierz Zał. nr 12.1 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty budowlane.pdf
pobierz Zał. nr 10.3 do SIWZ - PB POSRM.zip
pobierz Zał. nr 12.2 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty elektryczne wewnętrzne.pdf
pobierz Zał. nr 12.5 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty sanitarne zewnętrzne.pdf
pobierz Zał. nr 9 do SIWZ - PW CEOP.ZIP
pobierz Zał. nr 7 do SIWZ - Zakres robót budowlanych i instalacyjnych.pdf
pobierz Zał. nr 12.4 do SIWZ - Przedmiar Robót - roboty sanitarne wewnętrzne.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-03pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_08_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-05pobierzInformacja-o-wyborze-AR-262-08-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-06-18pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-06-18pobierz510122660-N-2019_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf