Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 10/19
Nazwa Wykonanie wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej oraz PVC, w tym przeciwpożarowej, w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-05-30pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-05-30pobierz554619-N-2019_-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_przeszklenia.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_przeszklenia.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---Specyfikacja-Budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-04pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2_przeszklenia.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-14pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_10_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-27pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-10-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-09pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-07-09pobierz510140573-N-2019_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf