Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 11/19
Nazwa Docieplenie elewacji budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-06-14pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-06-14pobierz561127-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_elewacja.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_elewacja.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Specyfikacja-Budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ----PW-Architektura.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-27pobierzOdpowiedzi-_1.pdf
2019-06-24pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2_elewacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-05pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_11_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-22pobierzAR-262-11-19_-Informacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)