Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 08/19
Nazwa Wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr: 22, 111, 219 - 222 i 267 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-06-14pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-06-14pobierz561601-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-B.G_-Okna-22,111,219-222,267.pdf
pobierzSIWZ-B.G_-Okna-22,111,219-222,267.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot-bud..pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-STWiOR-Budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-25pobierzodpowiedzi-nr-1_Budynek-Glowny_stolarka-okiennaI.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-01pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-08-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-17pobierzAT-262-08-19-Informacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-29pobierza5a04d76-f24b-49cd-89e0-2905791f84ee.html
2019-07-29pobierz510157193-N-2019-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf