Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 12/19
Nazwa Zagospodarowanie terenu (przebudowa chodników, utwardzenie terenu, wyprofilowanie skarpy) Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-06-18pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-06-18pobierz562944-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_zagospodarowanie.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_zagospodarowanie.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---–-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-7-do-SIWZ---Specyfikacja-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-26pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2_zagospodarowanie-terenu.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-03pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262-12_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-09pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-12-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-29pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-07-29pobierz510156622-N-2019_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf