Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-36/19
Nazwa Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-03pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-06-28pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_262-36_19.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Kopia-opis-przedmiotu-zamowienia_cennik-zalaczniki-nr-1a-i-1b-do-SIWZ-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji.xlsx
pobierz opis-przedmiotu-zamowienia_cennik-zalaczniki-nr-1a-i-1b-do-SIWZ.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-03pobierzpytanie-wraz-z-odpowiedzia-i-modyfikacja-SIWZ-AG-36.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-10pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AG-36.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-22pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG-36.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-08-06pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html