Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 09/19
Nazwa Wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr 02, 03, 112, 267, 276-278 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-04pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-07-04pobierz569356-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_-wykladziny.-pdf.pdf
pobierzSIWZ_-wykladziny-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Przedmiar-robot-bud..pdf
pobierz Zal.-nr-7-do-SIWZ-STWiOR-Budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-23pobierzInformacja-o-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)