Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-38/19
Nazwa Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-18pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_262-38_19.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-1c-ZAD-3-Opis-przedmiotu-zamowienia_cennik.xlsx
pobierz zalacznik-nr-1b-ZAD-2-Opis-przedmiotu-zamowienia_cennik.xlsx
pobierz zalacznik-nr-1a--ZAD-1-opis-przedmiotu-zamowienia_cennik.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-26pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AG-38.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-12pobierzInformacja-o-wynikach-postepowania-AG-38.pdf
2019-07-31pobierzinformacja-o-odrzuceniu-ofert-AG-38.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-09pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html