Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-42/19
Nazwa Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-18pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_262-42_19.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalaczniki-1a-i-1b-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia_cennik.xlsx
pobierz zalacznik-A-do-SIWZ_zalacznik-nr-1-do-umowy-Rysunek-z-ukladem-ustawienia-foteli.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-29pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AG-42.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-02pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG-42.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)