Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-43/19
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (urządzenia wielofunkcyjne) dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-19pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-07-18pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.262-43.19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-07-19pobierzmodyfikacja-SIWZ-post.-AG-43.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-19pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AG-43.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-20pobierzinformacja-o-uniewaznieniu-postepowania-AG-43.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)