Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 13/19
Nazwa Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-18pobierz575768-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-07-18pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_droga-pozarowa-i-chodniki.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_droga-pozarowa-i-chodniki.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-12-do-SIWZ---Opinia-geotechniczna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11.2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11.1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-drogowych-i-budowlanych.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ---Uzupelniajaca-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---Projekt-budowlany-przebudowa-drogi-pozarowej.pdf
pobierz Zalacznik-nr-8.2-do-SIWZ-–-STWiORB---branza-sanitarna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-8.1-do-SIWZ-–-STWiORB---branza-drogowa-i-budowlana,.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-02pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_13_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-05pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AR-262-13-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)