Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-46/19
Nazwa Dostawa mebli szkolnych wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-08-02pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-07-30pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_262-46_19-po-modyfikacji-z-dnia-02.08.2019-w.-ujednolicona.doc
pobierzSIWZ-BZP_AG_262-46_19.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Opis-przedmiotu-zamowienia_cennik-zal.-1a-do-SIWZ--po-zmianach-02.08.2019-krzesla-z-pulpitem-Willowa.xlsx
pobierz opis-przedmiotu-zamowienia_cennik-zalacznik-nr-1a--do-SIWZ.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-02pobierzodpowiedz-na-pytanie-i-modyfikacja-tresci-SIWZ-AG-46-02.08.2019.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-09pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AG-46.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-19pobierzinformacja-o-wyborze-AG-46.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-01pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-10-01pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html