Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-49/19
Nazwa Dostawa oprogramowania do analiz metodą elementów skończonych na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-08-13pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-08-07pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_262-49_19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-13pobierzpytania-wraz-z--odpowiedziami-AG-49.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-20pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG-49.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-29pobierzinformacja-o-wyborze-AG-49.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-14pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html