Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 14/19
Nazwa Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-08-22pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2019-08-22pobierz540175762-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-08-08pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-08-08pobierz583935-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_droga-pozarowa-i-chodniki-_po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_droga-pozarowa-i-chodniki-_po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ---Willowa_bud.-nr-2_droga-pozarowa-i-chodniki.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-12-do-SIWZ---Opinia-geotechniczna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11.2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11.1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-drogowych-i-budowlanych.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ---Uzupelniajaca-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---Projekt-budowlany-przebudowa-drogi-pozarowej.pdf
pobierz Zalacznik-nr-8.2-do-SIWZ-–-STWiORB---branza-sanitarna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-8.1-do-SIWZ-–-STWiORB---branza-drogowa-i-budowlana,.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-22pobierzOdpowiedzi-i-modyfikacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-26pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_14_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-10pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-14-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-19pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-09-19pobierz510198462-N-2019_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf