Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-51/19
Nazwa Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-08-20pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP.AG.262-51.19.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-1a-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia-cennik.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-26pobierzpytanie-wraz-z-odpowiedzia-AG-51.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-28pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AG-51.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-30pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG-51.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-12pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html