Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-53/19
Nazwa Dostawa mebli wraz z montażem dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-08-28pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-08-26pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_262-53_19.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-1a-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia_cennik.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-08-28pobierzZalacznik-nr-1a-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia_cennik-WERSJA-UJEDNOLICONA-PO-MODYFIKACJI.xlsx
2019-08-28pobierzSIWZ-BZP_AG_262-53_19-WERSJA-UJEDNOLICONA-PO-MODYFIKACJI.doc
2019-08-28pobierzpytanie-wraz-z-odpowiedzia-meble-AG-53.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-05pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AG-53.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-24pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG-53.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-17pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html