Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 15/19
Nazwa Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Grawitacyjnego Systemu Oddymiania w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-11pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.htm
2019-09-11pobierz540190972-N-2019_Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-08-28pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-08-28pobierz590469-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Waly-Chrobrego_ppoz-_po-modyfikacji_1.pdf
pobierzSIWZ---Waly-Chrobrego_ppoz-_po-modyfikacji_1.doc
pobierzSIWZ---Waly-Chrobrego_ppoz-_po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ---Waly-Chrobrego_ppoz.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10.2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych_po_modyfikacji.pdf
pobierz Zal.-nr-10.1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-instalacyjnych_po_modyfikacji.pdf
pobierz Zal.-nr-14.3-do-SIWZ---Decyzja-Miejskiego-Konserwatora-Zabytkow-na-Budynek-Glowny---pozwolenie-konserwatorskie.pdf
pobierz Zal.-nr-14.2-do-SIWZ---Decyzja-Nr-1094-19-zmiana-decyzji-nr-1812-10-z-dnia-08.12.2010-r..pdf
pobierz Zal.-nr-14.1-do-SIWZ---Decyzja-Nr-1812-10-o-pozwoleniu-na-budowe.pdf
pobierz Zal.-nr-13-do-SIWZ---Aneks-nr-1-z-06.2019-r.-do-Projektu-Budowlanego.pdf
pobierz Zal.-nr-12.3-do-SIWZ---Postanowienie-ZKWPSP-uzgodnienie-ekspertyzy-z-10.06.2019.pdf
pobierz Zal.-nr-12.2-do-SIWZ---Postanowienie-ZKWPSP-odstepstwa-z-10.06.2019.pdf
pobierz Zal.-nr-12.1-do-SIWZ---Uzgodnienie-konserwatorskie-ekspertyzy-budynku-glownego-dotyczacej-p.poz..pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Ekspertyza-Akademia-Morska-2019.pdf
pobierz Zal.-nr-10.2-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-10.1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-instalacyjnych.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-do-SIWZ---Projekt-Wykonawczy-GSO.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ---Projekt-Wykonawczy-SSP.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ---STWiOR---GSO.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ---STWiOR---SSP.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-12pobierzSprostowanie-do-odpowiedzi-nr-9-z-dnia-12.09.2019-r..pdf
2019-09-11pobierzOdpowiedzi-2-i-modyfikacja.pdf
2019-09-02pobierzOdpowiedzi-1.pdf
2019-09-02pobierzwizja-lokalna-Waly-Chrobrego_ppoz.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-17pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262-15_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-18pobierzInformacja-o-wyborze-AR-262-15-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-26pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-09-26pobierz510203698-N-2019_Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf