Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262-13/19
Nazwa Wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w korytarzu i w holu SDKO w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-13pobierzc6c10b9b-597f-460e-91a7-665224694138.html
2019-09-13pobierz540193681-N-2019-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2019-09-13pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-09-13pobierz597303-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-B.G_Okna-hol-SDKO.doc
pobierzSIWZ-B.G_Okna-hol-SDKO.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-ST.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-13pobierzModyfikacja-ogloszenia.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-30pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-13-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-08pobierzAT-262-13-19_Informacja-o-wyborze-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-15pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html
2019-10-15pobierz510219674-N-2019-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf