Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 14/19
Nazwa Remont elewacji budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-13pobierz597395-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-09-13pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-OSRM_elewacja-.pdf
pobierzSIWZ-OSRM_elewacja-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-opinia-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-ST.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-30pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-14-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-01pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-AT-262-14-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)