Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-37/19
Nazwa Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia wraz z dostawą licencji w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 oraz świadczenie usług serwisowych Systemów Informatycznych (SI) w ramach środków własnych Uczelni
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-04pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-09-24pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG-262-37.19-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji.docx
pobierzSIWZ-BZP_AG-262-37.19.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-04pobierzpytania-wraz-z-odpowiedziami-i-modyfikacja-tresci-SIWZ-AG-37.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-09pobierzinformacja-z-otwarcia.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-31pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-AG-37.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-01-02pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-AG-262-37-19.docx