Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 16/19
Nazwa Roboty budowlane związane z wykonaniem (dostawa i montaż) okien oddymiających i napowietrzających wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-27pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2019-09-27pobierz602869-N-2019_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Waly-Chrobrego_ppoz-_wykonanie-okien-oddymiajacych-i-napowietrzajacych.pdf
pobierzSIWZ---Waly-Chrobrego_ppoz-_wykonanie-okien-oddymiajacych-i-napowietrzajacych.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ---STWiOR.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-14pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_16_19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-15pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-16-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-24pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2019-10-24pobierz510228221-N-2019_-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf