Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 16/19
Nazwa Remont elewacji budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-01pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-10-01pobierz604466-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-OSRM_elewacja_2.pdf
pobierzSIWZ-OSRM_elewacja_2.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-opinia-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-ST.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-04pobierzodpowiedz-nr-1_OSRM-elewacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-16pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert-AT-262-16-19.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-24pobierzAT-262-16-19-Informacja-o-wyborze-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-11-05pobierz3b2d7bd3-9071-4810-82cc-6e1984324338.html
2019-11-05pobierz510237487-N-2019-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf