Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-58/19
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego na potrzeby symulatora morskiego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-23pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-10-15pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-.58.19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-23pobierzmodyfikacja-AG-58.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-25pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-58.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-29pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-BZP-AZ-262-58-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-11-12pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html