Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262- 17/19
Nazwa Remont pomostu w pomieszczeniu piwnicznym w budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9a
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-17pobierzZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html
2019-10-17pobierz604466-N-2019-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-OSRM_elewacja_2.pdf
pobierzSIWZ-OSRM_elewacja_2.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa-.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-11-05pobierzAT-262-17-19_Informacja-o-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)