Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-63/19
Nazwa Dostawa miernika drgań dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-31pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-10-30pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AZ_262-63_19-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ-BZP_AZ_262-63_19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-31pobierzmodyfikacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-11-08pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AG-63.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-11-15pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-AG-63.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-12-02pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html