Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Zapytanie o cenę
Nr ref. BZP-BW/262-27/19
Nazwa Usługa druku i składu Czasopisma EJN na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-11-07pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-BW.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-11-18pobierzInformacja-o-wynikach-postepowania.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-12-04pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-BW-262-27-19.docx
2019-12-03pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-BZP-BW-262-27-19.docx