Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-67/19
Nazwa Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-11-29pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-29.11.2019.html
2019-11-27pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2019-11-21pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG.262_67.19_-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-29.11.2019.docx
pobierzSIWZ-BZP_AG.262_67.19_-wersja-ustalona-14.11.2019.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-12-04pobierzodpowiedx-na-pytanie-z-dnia-03.12.2019-AG-67.pdf
2019-11-29pobierzpytania-z-odpowiedziami-i-modyfikacja-SIWZ-AG-67-29.11.2019.pdf
2019-11-27pobierzmodyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminow-AG-67.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-12-09pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG-67.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-01-03pobierzinformacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
2019-12-20pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG-67.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)