Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/262-6/19
Nazwa Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (warzyw, owoców i jaj) dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-12-04pobierzOGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-BZP-MS-262-6-19.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_MS.262_6.19-warzywa-owoce-jaja.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-5b-do-SIWZ.pdf
pobierz Zalacznik-nr-5a-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-12-12pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-12-13pobierzSKAN-wyniki-postepowania-BZP-MS-262-6-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-12-23pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-MS-262-6-19.docx