Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/262-4/19
Nazwa Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (mięso, wędliny) dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-12-04pobierzOGLOSZENIE-O-ZAMOWIENI--BZP-MS-262-4-19.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_MS.272_4.19-mieso-(1).doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-12-12pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-12-18pobierzSKAN-wybor-najkorzystniejszej-oferty-w-postepowaniu-BZP-MS-262-4-19-MIESO.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-12-31pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-262-4-19.docx