Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/262-10/19
Nazwa Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-12-05pobierzOGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-BZP-MS-262-10-19.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_MS_262-10.19-zadania-1-4.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-12-19pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-ms-10.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-12-23pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-MS-10.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-01-16pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIU-BZP-MS-262-10-19.docx