Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-71/19
Nazwa Dostawa oprogramowania do projektowania infrastruktury portów i terminali pasażerskich w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-01-07pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_262-71_19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-01-16pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-BZP-AG-262-71-19.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-01-22pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-AG-262-71-19.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-02-03pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-AG-262-71-19.docx