Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/262-1/20
Nazwa Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-02-07pobierzOgloszenie-o-zamowieniu-na-paliwo.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-PALIWO.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-02-11pobierzskan-odpowiedzi-BZP-MS-262-1-20-paliwo.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-02-17pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-MS-262-1-2020-paliwo.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-02-26pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-MS-262-1-20-paliwo.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-03-05pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-BZP-MS-262-1-20-PALIWO.docx