Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-1/20
Nazwa Dostawa monitorów oraz komputerów przenośnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-02-11pobierzOGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-BZP-AZ-262-1-20.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-1.20-komputery.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-02-21pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert-BZP-AZ-262-1-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-02-28pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-AZ-262-1-20-komputery.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-03-16pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-BZP-AZ-262-1-20-komputery.docx