Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-2/20
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-02-27pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-02-21pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-2.20-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-2.20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-02-27pobierzodpowiedzi-na-pytania-i-modyfikacja-SIWZ-AZ-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-03pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-2.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-19pobierzskan-wynikow-postepowania-BZP-AZ-262-2-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-05-27pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-o-udzieleniu-zamowienia-AZ-2.html
2020-04-28pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html