Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 01/20
Nazwa Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dawnej sali sportowej przy ul. Willowej 2 na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-03-03pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2020-03-03pobierz518976-N-2020_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Projekt---przebudowa-hali-sportowej.pdf
pobierzSIWZ---Projekt---przebudowa-hali-sportowej.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ---decyzja-nr-712-14-Pozwolenie-na-budowe-Sali-Gimnastycznej-AM-na-Willowej.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---Projekt-budowlany-z-2014.pdf
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ---Wytyczne-do-projektowania-wraz-z-czescia-graficzna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-10pobierzOdpowiedzi_1.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-11pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262_01_20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-20pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-01-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-04-09pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2020-04-09pobierz510062395-N-2020_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf