Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-3/20
Nazwa Usługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-03-16pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-03-05pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG-262-3-20-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-16.03.2020.docx
pobierzSIWZ-BZP.AG_262-_3.20.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-16pobierzodpowiedzi-na-pytania-i-modyfikacja-SIWZ-AG-3.pdf
2020-03-11pobierzodpowiedz-na-pytanie-AG-3.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-20pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG3.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-23pobierzinformacja-o-uniewaznieniu-postepowania-AG-3.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)