Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. AT/263-14/20
Nazwa dostawę zestawów klimatyzacyjnych wraz z niezbędnym montażem 1) w ilości 15 szt. w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7-8, 2) w ilości 1 szt. w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie (WIET-Rada Wydziału)
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-03-11pobierzAT-263-14-20-Zapytanie-klimatyzatory-OSRM-i-WIET.pdf
2020-03-11pobierzAT-263-14-20-Zapytanie-klimatyzatory-OSRM-i-WIET.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-2-modyfikacja-Rzuty-budynku-OSRM.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-17pobierzAT-263-14-20-Informacja--z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-26pobierzAT-263-14-20-Wybor-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)