Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-4/20
Nazwa Usługa subskrypcji licencji pakietów oprogramowania pakietu biurowego oraz serwerowego na okres 36 miesięcy wraz z prawem do aktualizacji do najnowszej wersji na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-03-16pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.262-4.20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-03-24pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG4.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-04-01pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-po-ponownym-badaniu--i-ocenie-ofert-AG-4.pdf
2020-03-27pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG-4.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-05-28pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html