Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-5/20
Nazwa Usługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-04-09pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-09.04.2020.html
2020-04-08pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-03-30pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG-262-5-20-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-09.04.2020.docx
pobierzSIWZ-BZP-AG-262-5-20.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-04-09pobierzpytania-z-odpowiedziami-i-modyfikacja-SIWZ-z-dnia-09.04.2020-AG-5.pdf
2020-04-08pobierzZMIANA-TERMINU-SKLADANIA-OFERT-AG5.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-04-17pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG-5.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-08pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-AG-5.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-25pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html