Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-10/20
Nazwa „Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających) dla Akademii Morskiej w Szczecinie”.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-04-24pobierzOGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-BZP-AZ-262-10-20-ubezpieczenie.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_jednostki_plywajace_.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal._-nr_6-Wykaz_jednostek_plywajacych_22_04_2020_AM.xlsx
pobierz Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-formularz.docx
pobierz Zal._nr_10-zaswiadczenie_o_przebiegu_szkodowym-(002).jpg
pobierz Zal._nr_9-Dodatkowe_dane_22_04_2020-wer.doc
pobierz Zal._nr_8-Dokumenty_rejestrowe_jednostek.pdf
pobierz Zal._nr_1-OPZ_22_04_2020-AM.docx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-05pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-05pobierzskan-informacji-o-wynikach-postepowania-BZP-AZ-262-10-20-ubezpiecznie.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-05-19pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA-BZP-AZ-262-10-20-ubezpieczenie.html