Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/262-02/20
Nazwa Remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8 wraz robotami towarzyszącymi
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-05-14pobierz540082867-N-2020_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2020-05-07pobierz540078382-N-2020-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2020-04-27pobierz534916-N-2020-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-2--OSRM.doc
pobierzSIWZ-modyfikacja-2--OSRM.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja--OSRM.pdf
pobierzSIWZ--OSRM-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz zal.-9.2.1-modyfikacja--zestawienie-materialow_po-modyfikacji.pdf
pobierz zal.-9.2-przedmiar-robot-elektrycznych_-po-modyfikacji.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ_Przedmiar-budowlany-edytowalny.ath
pobierz Zal.-nr-9.2.1-do-SIWZ_zetawienie-materialow-elektrycznych.pdf
pobierz Zał. nr 10 do SIWZ _Dokumentacja rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9.2-do-SIWZ_Przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-9.1-do-SIWZ_-Przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-8.2-do-SIWZ_ST-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-8.1-do-SIWZ_ST-robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-14pobierzpytania-i-odpowiedzi_2_14.05.2020-r..pdf
2020-05-07pobierzPytania-i-odpowiedzi_07.05.20.pdf
2020-05-05pobierzWizja-lokalna-informacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-20pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert-AT-262-02-20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-10pobierzInformacja-o-wyborze-AT-262-02-20-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-19pobierz26ce5055-3f8b-41df-aef5-9a0d026b1561.html
2020-06-19pobierz510107483-N-2020-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf