Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-12/20
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-05-11pobierzOGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA.html
2020-05-04pobierzogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-12.20-wersja-ujednolicona-po-2-modyfikacji-z-dnia-11.05.2020.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-12.20-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-11.05.2020.doc
pobierzSIWZ-BZP-AZ.262-12.20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-11pobierzModyfikacja-SIWZ-AZ-12-z-dnia-11.05.2020.pdf
2020-05-11pobierzpytania-wraz-z--odpowiedziami-i-modyfikacja-AZ-12.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-15pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-12.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-21pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-AZ-12.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-03pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html