Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/262- 02/20
Nazwa Wykonanie zagospodarowania terenu oraz przyłączy i instalacji zewnętrznych w branży sanitarnej i elektrycznej, związanych z budowanym budynkiem przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie, w ramach inwestycji „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” - etap II.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-05-15pobierzZP400PodgladOpublikowanego_aspx.htm
2020-05-15pobierz540334-N-2020_Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_-zagospodarowanie-terenu-i-sieci_CEOP.pdf
pobierzSIWZ_-zagospodarowanie-terenu-i-sieci_CEOP.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-wycinke-drzew.pdf
pobierz Zał. nr 11.2 do SIWZ - PB ACEOP.zip
pobierz Zał. nr 10.1 do SIWZ - PW CEOP.zip
pobierz Zał. nr 11.3 do SIWZ - PB POSRM.zip
pobierz Zał. nr 13 do SIWZ - Przedmiary robót.zip
pobierz Zał. nr 12 do SIWZ - STWiOR.zip
pobierz Zał. nr 10.4 do SIWZ - Projekt zamienny sieci sanitarnych.zip
pobierz Zał. nr 9 do SIWZ - 0242 Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 drzew Dębogórska POSRM 27.02.2019.pdf
pobierz Zał. nr 11.1 do SIWZ - PB CEOP.zip
pobierz Zał. nr 10.3 do SIWZ - PW POSRM.zip
pobierz Zał. nr 14.1 do SIWZ - WT ZWiK 2017.pdf
pobierz Zał. nr 8 do SIWZ - Załącznik graficzny.pdf
pobierz Zał. nr 10.2 do SIWZ - PW ACEOP.zip
pobierz Zał. nr 14.2 do SIWZ - WT Enea Operator 2020.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-29pobierzPytania-i-odpowiedzi_2.pdf
2020-05-28pobierzPytania-i-odpowiedzi_1.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-01pobierzInformacja--z-otwarcia-ofert_AR_262-02_20.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-06-10pobierzinformacja-o-wyborze-AR-262-02-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-22pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.htm
2020-06-22pobierz510109205-N-2020_-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf